Osaamisalueet

Kansainvälisten kohdemarkkinoiden syvällinen asiakasymmärrys

Syvällinen kohderyhmäymmärrys nopeuttaa etabloitumista ja kasvua paljastamalla markkinoiden relevantit erot ja samankaltaisuudet.

Uuden liiketoiminnan suunnittelu

Kokonaan uuden liiketoiminnan tai tarjoaman asiakaslähtöinen luominen pohjautuu innovointi-/ideointiworkshoppeihin. Käymme vaihe vaiheelta läpi prosessin, jonka tuloksena saamme useita, uusia ja testattuja toimintakonsepteja tai tarjoamavaihtoehtoja.

Asiakaskeskeinen strateginen suunnittelu

Asiakaskeskeisyys yhdistää yrityksen, sen henkilöstön ja asiakkaiden intressit, varmistaa strategian relevanssin yrityksen pitkän tähtäimen kassavirralle sekä suuntaa toimenpiteet, joissa keskitytään liiketoiminnan kasvun kannalta olennaisimpaan.

Strategioiden käytäntöön vienti

Strategiatyö on turhaa, jos se ei muuta toimintaa arjessa. Siksi henkilöstön ottaminen– ja saaminen – mukaan strategiaprosessiin on olennaista käytäntöön viennin kannalta.

Mittaristot

Henkilöstö toimii sen mukaan, mistä he saavat palautetta. Siksi väärät tai puutteelliset mittarit rohkaisevat osaoptimointiin tai strategian vastaiseen toimintaan. Oikeiden mittareiden rooli on keskeinen toiminnan strategianmukaisuuden ja tulosten arvioinnissa, palkitsemisessa sekä muutoksen pysyvyyden varmistajana.