”Vi blev övertygade om att verksamheten skulle utvecklas på ett kundorienterat sätt, vilket visade sig vara rätt synvinkel vad gällde att öka affärsverksamheten."

Mika Leiponen, kedjedirektör, Asko

Ahonen Partners

Ahonen Partners

Ett konsultföretag för företagsledning, som grundar sitt synsätt på kundkännedom. Och som omvandlar företagets försäljning, kassaflöde och ägarvärde till tillväxt.

Resultat!

Försäljningen av investeringstillgångar mer än fördubblades på 3 år trots lågkonjunkturen – Marknadsandelen för varaktiga konsumtionstillgångar fördubblades på 2 år – Affärskedjan styrdes till en 2-siffrig tillväxtkarriär – Mediahusets försäljning ökade med 150 % och med dubbelt så snabb tillväxt, jämfört med de övriga marknaderna. Hur? Kontakta oss så berättar vi mer.